فردا...............

نگران نباش من آنقدر امروز و فرداهای نیامدن را دیده ام


که دیگر هیچ وعده ی بی سرانجامی خواب و خیال آرزویم را آشفته نمی کند!
حالا یاد گرفته ام که فراموشی دوای درد همه ی نیامدن ها و نداشتن ها و نخواستن
هاست. یاد گرفته ام که از هیچ لبخندی خیال دوست داشتن به سرم نزند ...
 یاد گرفته ام که بشنوم: تا فردا ...
و به روی خودم نیاورم که فرداها هیچ وقت نمی آیند

  2985668-md.jpg

/ 0 نظر / 9 بازدید