مناجات

الهي اي روان تيره را نور ......ز درگاهت مكن اين خسته را دور
نصيبش كن بهشت جاودانه....براه عزتش بنما روانه
اميد او خداوندا توئي تو....صفاي جان جهان دارا توئي تو
در رحمت برويم باز فرما....مرا با مغفرت دمساز فرما
دلم از نور عشقت كن فروزان....قبولم كن به جمع پاك بازان
قسم بر تو ز عشقت مست مستم....بولله فقيري حق پرستم
گرفتارم به بند بي نوائي....دل تاريك من را ده صفائي
ندارم چاره اي اي چاره من....نظر كن بر دل بيچاره ي من
تجلي كن تو بر اين خانه دل....عمارت كن همي كاشانه دل
ببخش اين رو سياه بي نوا را....مكن محروم لطفت اين گدا را
ال اي مرهم اين قلب مجروح....در رحمت برويم كن تو مفتوح
دل آگاه و جان روشنم بخش....ز گلخن وارهان و گلشنم بخش
ز عصيان يا ربم آزاد گردان....دل پر غصه ام را شاد گردان
ز مسكين در گذر اي حي داور....مرا امروز و فردا اي تو ياور
برگرفته از كتاب مناجات عارفان اثر حسين انصاريان
/ 0 نظر / 8 بازدید