ضرب المثل ها (بااصلاح جدید)

ضرب المثل ها (بااصلاح جدید)

ماهی راهروقت ازآب بگیری خفه می شه  www.hamtaraneh.com
لقمان راگفتند:ادب ازکه آموختی گفت:ازخودآموز!
به درک!آدم ازهرچه که بدش بیادازپول خوشش میادwww.hamtaraneh.com
مارازپونه بدش می آد اونونیش می زنهwww.hamtaraneh.com
هرکه با مش بیشتربرش بیشترwww.hamtaraneh.com
تونیکی می کن ودردجله انداز
                           
                     پشیمان که شدی دیگرنیندازwww.hamtaraneh.com
ازقدیم گفتند:مرغ همسایه کوپنیه! www.hamtaraneh.com
ازاسب افتادیم جریمه اش روهم دادیمwww.hamtaraneh.com
دیگ به دیگ می گه:ایزونه هزاروچندی؟www.hamtaraneh.com
کوه به کوه نمی رسه چاره ی اون شامپوبسهwww.hamtaraneh.com
فضول روبردن جهنم گفت:این هیزم هافروشیه؟www.hamtaraneh.com
هرچی سنگه تونون سنگکیه!www.hamtaraneh.com
کس نخاردپشت من        جزفرچه ای برپشت منwww.hamtaraneh.com
/ 0 نظر / 8 بازدید