زیبا و دلربا

a beauty is a woman you notice,a charmer is one who notices you

 زیبا کسی  است که نظرتان به او جلب میشود
ودلربا کسی است که نظرتان را جلب می کند
Adlai Stevenson
/ 0 نظر / 8 بازدید