ضد حال یعنی....

ضد حال یعنی بری عروسی خانمها و اقایون جدا باشن!
ضدحال یعنی تو اتاقت فیلم نگاه میکنی همینکه میرسه جای.........مامان بیاد تو!
ضدحال یعنی کارگردان شدن حنا مخملباف!
ضدحال یعنی خواننده شدن میناوند!
ضدحال یعنی حسنی امام جمعه ارومیه!
ضدحال یعنی پژو RD!
ضدحال یعنی فیلم ژاپنی!
ضدحال یعنی عشق یه طرفه! ضدحال یعنی گل خوردن دقیقه 90!
ضدحال یعنی عینکت سر جلسه امتحان بیفته زمین بشکنه!
ضد حال یعنی............ ......... ....
به پا ضده حال نخوری!!!!!
/ 3 نظر / 8 بازدید
محمد

ضد حال یعنی اینکه کچلی مو بکاره همون سال اسمش حج در بیاد[نیشخند][نیشخند][گریه]

شیرین

خیلی باحال بود من با دو مورد اول برای ضد حال موافقم.[قهقهه][قهقهه][ماچ]

شیرین