/ 1 نظر / 9 بازدید
نادر....همین و بس

اول ازت خیلی خیلی تشکر میکنم....نهایت لطفت بود [گل][گل][گل] متاسفانه این ماشین تو ایران کاربرد نداره....چون تا یک ثانیه ولش کنی میبینی یه چیزش نیست [نیشخند][نیشخند][نیشخند] ولی خیلی خوشگله...ماشین رو میگم [نیشخند] شاد باشی دوست خوبم [گل][گل][گل]